Nieuw schoonmaakbedrijf Media Park

Dag in dag uit is een groot aantal dienstverleners voor u aan het werk op het Media Park om de gebouwen en het park goed te onderhouden. Eén van de belangrijke services is schoonmaak. Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat Media Park Management (MPM) in opdracht van Media Park Enterprise (MPE) de afgelopen maanden een schoonmaakofferteronde heeft doorlopen en inmiddels succesvol heeft afgerond. Per 1 juli aanstaande start Effektief Groep als nieuwe schoonmaakorganisatie op het Media Park.

OFFERTERONDE
Vanzelfsprekend hebben wij onze huidige schoonmaker HV Partners verzocht deel te nemen, omdat wij na een lange samenwerking nog altijd tevreden zijn over de wijze waarop de schoonmaakwerkzaamheden door HV Partners worden uitgevoerd. De offerteronde komt voort uit het continue streven naar de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding voor de services op het Media Park.

Samen met onze adviseur Hospitality Works!, hebben wij op intensieve wijze de offerteronde voorbereid en doorlopen. Zo hebben wij een longlist van vijftien schoonmaakbedrijven teruggebracht tot een shortlist van zes. Na een uitgebreide kennismaking met elk van deze partijen afzonderlijk, hebben alle deelnemende partijen, vanuit hun specialisme, hun visie op schoonmaak van het Media Park uitgewerkt in een visiedocument. Op basis van deze visiedocumenten zijn er vier partijen de offertefase ingegaan.

EFFEKTIEF GROEP
Na beoordeling van alle uitkomsten, kunnen wij u het volgende meedelen. Vanaf 1 juli 2017 zal Effektief Groep starten met resultaatgerichte schoonmaak in de dag-situatie. Daarnaast zal de Effektief Groep eveneens het terrein ontdoen van zwerfvuil, de glasbewassing verzorgen en de sanitaire voorzieningen vervangen en beheren. Tevens kunnen zij op uw verzoek ook specialistisch schoonmaakonderhoud uitvoeren. Effektief Groep is voor sommigen wellicht al bekend. Op het Media Park verzorgt zij bij NEP naar tevredenheid de schoonmaakwerkzaamheden, hetgeen tevens efficiencyvoordelen biedt.

De belangrijkste redenen waarom voor Effektief Groep is gekozen, zijn het vakmanschap, de innovatiekracht, digitale ondersteuning van het gehele schoonmaakproces en de transparantie. De allerbelangrijkste reden is dat Effektief Groep naar onze beoordeling de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

VERTROUWDE GEZICHTEN
In de schoonmaak CAO is afgesproken dat de schoonmakers, in geval van een bedrijfsovername, voor zover mogelijk worden overgenomen door het opvolgend bedrijf, in dit geval de Effektief Groep. Daarmee zijn behoud van werk van de schoonmaker en de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. U zult vanaf 1 juli de schoonmaakmedewerker die tot dat moment voornamelijk buiten kantoortijden werkzaam was, nu vaker op de dag treffen. Daarnaast zal diezelfde medewerker niet meer volgens een vaststaand werkprogramma iedere dag, datzelfde (soms schone) bureau reinigen. Het doel van resultaatgerichte schoonmaak: schoonmaken wat vies is en wat schoon is schoonhouden.

START IMPLEMENTATIE
Wij sturen de activiteiten rondom de start en implementatie vanzelfsprekend aan en zullen op korte termijn een afspraak met u inplannen. Effektief Groep zal zich op een later moment aan u voorstellen. Ook zal zij zorgdragen voor een dedicated projectmanager en een team van opstartspecialisten om de start van de overeenkomst per 1 juli op de juiste wijze te begeleiden. Wij gaan er vanuit dat u van deze wisseling geen of zeer beperkt hinder zult ondervinden en vertrouwen bij een eventueel ongemak op uw begrip. Uiteraard blijven wij u de komende maanden informeren over de voortgang, middels de bekende digitale nieuwsbrieven.

Wij danken HV Partners voor de prettige samenwerking en wensen Effektief een succesvolle start.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met de servicedesk via servicedesk@mediapark.nl of 035 – 677 48 00.

Laatste nieuws

Nieuws
ALBERT HEIJN OPENT AH TO GO OP HET MEDIA PARK
Nieuws van bewoners
NEP en MediaMonks zetten wereldwijd nieuwe standaard voor virtual events met nieuwe samenwerking.
Nieuws van bewoners
Afsluiting Oosterengweg: pak de ring of pak de fiets!
Nieuws
NEP verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2035.
Nieuws
United verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2032.
Nieuws
NEP VERLENGT HUUROVEREENKOMST OP HET MEDIA PARK