MEDIA PARK WORDT FREQUENTIE GECOORDINEERD GEBIED

Unieke samenwerking mediabedrijven en Agentschap Telecom zorgt voor storingsvrij zendergebruik op Media Park.

Het Hilversumse Media Park wordt het eerste ‘Frequentie Gecoördineerd Gebied’ in Nederland. Op het Media Park worden dagelijks tientallen radio- en televisieprogramma’s gemaakt waarbij veel gebruik wordt gemaakt van draadloze video- en audioverbindingen. Met name het gebruik van audiozenders neemt enorm toe, terwijl de beschikbare frequentieruimte flink afneemt door de uitbreiding van 4G- en de komst van 5G netwerken.

De facilitaire bedrijven en omroepen op het terrein hebben samen met het Media Park een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van frequenties op het Media Park. Het Media Park is vanaf heden een ‘Frequentie Gecoördineerd Gebied’ waar lokale regelgeving van toepassing is voor het gebruik van zenders. Professionele gebruikers kunnen met behulp van een frequentieplanner de beschikbare frequentieruimte op het Media Park zo efficiënt mogelijk indelen. Bij de entree van het Media Park worden bezoekers en leveranciers met borden gewezen op de regels die van toepassing zijn. Het convenant is ondertekend door de meest relevante organisaties op het Media Park waaronder NEP, United, Facility House, Red Bee, Talpa, RTL, publieke omroepen NPO, NOS en MAX. Ook het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten, voorheen OTP, hebben het convenant ondertekend.

“Deze samenwerking is echt uniek en gebaseerd op een goede onderlinge samenwerking en vertrouwen”, aldus Mark Achterberg, operationeel directeur van Media Park Management: “Het is geweldig dat alle partijen op het Media Park mee wilden werken en vervolgens bereid waren om harde afspraken met elkaar te maken teneinde in het spectrum zo efficiënt mogelijk storingsvrij programma’s te kunnen maken. “

Deze samenwerking op het Media Park is een voorbeeld voor andere frequentie-knelpunten in Europa. De problemen zijn ontstaan door dat de overheid, ten gevolge van Europese afspraken, in 2012 de zogenaamd 800 Mhz band veilde ten behoeve van 4G netwerken. Dit spectrum werd eerder dagelijks gebruikt in de media- en entertainmentwereld. In 2019 zal de overheid opnieuw een deel van het frequentiespectrum veilen ten behoeve van 4G en 5G. Hierdoor zal het nog drukker worden in het resterende spectrum met alle gevolgen van dien.

VIER SECTOREN
“Na deze conclusie, en wetende dat de bandbreedte na 2019 verder wordt ingeperkt, zijn we met alle relevante partijen (omroepen, producenten en facilitaire bedrijven) en Agentschap Telecom om tafel gegaan om te onderzoeken hoe we in de toekomst storingsvrij kunnen blijven werken”, aldus Nico Roest, COO van NEP The Netherlands: “Door zeer gedegen metingen te verrichten hebben we het Media Park volledig in kaart kunnen brengen voor wat betreft de frequentieruimte en het mogelijke hergebruik van frequenties. We hebben op het park vier frequentie sectoren vastgesteld die elkaar niet in de weg zitten. Met andere woorden: in deze vier gebieden kunnen tegelijk zenders in een bepaalde frequentie worden gebruikt zonder elkaar te storen.”

PLANNINGSTOOL
Kees Knepper, Project Manager van United: “We hebben vervolgens in kaart gebracht op welke momenten er per sector zenders worden gebruikt. In de ochtend worden bijvoorbeeld minder en andere typen programma’s gemaakt dan in de avond wanneer er bovendien meer publiek aanwezig is en dus security nodig is die tevens gebruik maken van zenders. Voor het einde van 2018 zal elk nieuw gebruik van een zender op het park moeten worden aangevraagd in een speciaal ontwikkelde tool die voor professionele gebruikers online beschikbaar komt. Als er geen ruimte meer is voor een zender op een bepaald moment zullen aangestelde frequentie coördinatoren contact opnemen met alle betrokkenen en eventueel de indeling aanpassen. De frequentie coördinatoren zijn specialisten van de facilitaire bedrijven die bij toerbeurt ‘dienst’ hebben. Ook hier zie je dus een fraaie samenwerking tussen de verschillende bedrijven op het Media Park.”

Laatste nieuws

Nieuws
ALBERT HEIJN OPENT AH TO GO OP HET MEDIA PARK
Nieuws van bewoners
NEP en MediaMonks zetten wereldwijd nieuwe standaard voor virtual events met nieuwe samenwerking.
Nieuws van bewoners
Afsluiting Oosterengweg: pak de ring of pak de fiets!
Nieuws
NEP verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2035.
Nieuws
United verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2032.
Nieuws
NEP VERLENGT HUUROVEREENKOMST OP HET MEDIA PARK