Media Park gaat voor groen!

Het Media Park stapt over op groene stroom. Dit besluit volgt uit een nieuw opgezette samenwerking: Media Groen. De projectpartners van Media Groen, RTL Nederland, United, NEP, NOS, NPO, BNN/VARA, VPRO, NTR, Talpa, Red Bee Media, Beeld&Geluid, iMMovator en Media Park Beheer, vinden het van belang samen te zoeken naar duurzame oplossingen en hierover gezamenlijke duurzaamheidsafspraken te maken. Ennatuurlijk levert de elektriciteit op het Media Park en voorziet, in samenwerking met Eneco HollandseWind*, de betrokken mediabedrijven van groene stroom.

Green Deal
Media Groen sluit aan bij het programma ‘Duurzaam Hilversum 2016-2020’ van de gemeente Hilversum. Deze heeft als doelstelling dat de stad Hilversum klimaatneutraal moet zijn in 2050. Voor 2020 betekent dat een besparing van 100kton CO2, waarvan 50kton nog moet worden ingevuld. De mediasector is één van de sectoren waarmee de gemeente dit jaar een Green Deal wil sluiten.

Nicolien Vroonhoven (wethouder Milieu gemeente Hilversum): “We kunnen dit doel bereiken als we dit samen met de samenleving oppakken, met bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties. In onze stad waar het bruist van de creativiteit moet het mogelijk zijn om verder te denken en samen oplossingen te vinden. Media Groen is hier een goed voorbeeld van. Deze massale overstap naar groene stroom betekent een enorme vermindering van de CO2-uitstoot.”

Verduurzaming
De mediabedrijven die op het Media Park gehuisvest zijn, werken op diverse vlakken aan duurzaamheidsdoelstellingen. Van het hanteren van een slaapstand op de verlichting, beeldschermen en pc’s tot de installatie van een geavanceerd gebouwbeheerssysteem om het klimaat in de studio’s te regelen. Dit soort maatregelen dringt het energieverbruik terug en brengt ook comfort.

Nog meer groene ideeën
De projectpartners blijven samen ideeën uitwisselen over duurzame oplossingen en mogelijkheden. Zo denkt Beeld en Geluid aan het gebruiken van hun vijver als koelreservoir en onderzoekt United hoe de vervanging van lichtplafonds door LED kan worden gefinancierd. RTL Nederland heeft onlangs de lichtplafonds in de RTL Nieuws en RTL Z studio’s vervangen door LED en deelt zijn inzichten met de overige partijen. Verder is er aandacht voor leren van andere duurzaamheidsinitiatieven in Nederland en het bewustmaken van duurzaamheid onder de werknemers op het Media Park.

Kijk op www.mediagroen.nl voor meer informatie.

*Eneco HollandseWind wordt geproduceerd door windparken in Nederland en draagt bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland. Daarom heeft Eneco HollandseWind ook het Milieukeur toegekend gekregen. De opbrengsten van Eneco HollandseWind worden door Eneco gebruikt om nieuwe duurzame energieprojecten te ontwikkelen.

Laatste nieuws

Nieuws
ALBERT HEIJN OPENT AH TO GO OP HET MEDIA PARK
Nieuws van bewoners
NEP en MediaMonks zetten wereldwijd nieuwe standaard voor virtual events met nieuwe samenwerking.
Nieuws van bewoners
Afsluiting Oosterengweg: pak de ring of pak de fiets!
Nieuws
NEP verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2035.
Nieuws
United verlengt huurovereenkomst op Media Park tot 2032.
Nieuws
NEP VERLENGT HUUROVEREENKOMST OP HET MEDIA PARK