G4S Security

G4S maakt ieders woon-, werk- en leefomgeving veiliger als marktleider in veiligheids- en beveiligingsoplossingen. Dit doen we door nauwe samenwerking met klanten en ketenpartners, verregaande kennis over diverse sectoren én door continu te investeren in gekwalificeerde mensen en waardevolle innovaties.

 

G4S makes everyone’s living, working and living environment safer as market leader in safety and security solutions. We do this through close cooperation with customers and chain partners, extensive knowledge of various sectors and by continuously investing in qualified people and valuable innovations.

Paviljoen 11
Media Parkboulevard 11
1217 WE Hilversum
technisch.beheer@mediapark.nl
www.g4s.nl
035-677 42 32