Dagjemaken.nl

Bij dagjemaken.nl, geloven wij dat je creatiever bent dan je denkt! Op een unieke en creatieve manier maak je kennis met de wereld van radio en televisie. Samen met een team van professionals ga je aan de slag om je verhaal te vertalen naar een radio- of televisie item. Een mooie interactieve manier van teambuilding.

Wij bieden ‘tailor-rmade’ programma’s aan. Dit houdt in dat wij altijd meedenken en alles kunnen aanpassen naar de wensen van de klant. Omdat je creatiever bent dan je denkt!

Bezoek onze website www.dagjemaken.nl en bekijk ook alle andere mogelijkheden zoals e-magazine en lipdub maken.

 

At dagjemaken.nl we believe in your inner creativity! This is a unique and creative way to learn more about the world of radio and TV. Together with a team of professionals you will create your own story through the lens of radio or TV. It’s a great and fun teambuilding experience and success is guaranteed.

We offer tailor-made programs. It means that we will always work together on the requirements of our clients. You are more creative than you think!

Visit our website www.dagjemaken.nl and check out all other possibilities like creating an e-magazine or lipdub.

 

 

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
info@dagjemaken.nl
www.dagjemaken.nl
035 6267040