YPCA, De Radiofabriek

YPCA is een mediabedrijf gevestigd op het Media Park in Hilversum. YPCA bedenkt, ontwikkelt, levert en exploiteert media concepten. Dit doet YPCA zowel onder eigen label als in opdracht van klanten.

De Radiofabriek maakt online radio. Hiermee spelen we in op de versnippering van het medialandschap en de exponentiële stijging van luisteren via internet. In onze ogen is internetradio straks dé standaard! We gaan dan ook veel verder dan ‘een standaard commercial campagne van 2 weken’. Wij maken content en bieden volop mogelijkheden voor storytelling! Dat doen met wij met niche-radio voor specifieke doelgroepen. Maar ook produceren wij podcasten, verzorgen complete live registraties van beurzen en evenementen en bieden we de mogelijkheid om samen met collega’s of relaties zelf radio te maken! Van compleet radiostation tot specifiek themaprogramma. Van live-reportage tot radioworkshop. Van podcast tot visual radio. We maken het graag voor je!

 

YPCA is a media company based at the Media Park in Hilversum. YPCA invents, develops, delivers and exploits media concepts. YPCA does this both under its own label and on behalf of customers.

De Radiofabriek makes online radio. In this way we are responding to the fragmentation of the media landscape and the exponential increase in listening via internet. In our view internet radio will soon become the standard! We therefore go much further than ‘a standard commercial campaign of 2 weeks’. We make content and offer plenty of opportunities for storytelling! We do this with niche radio for specific target groups. But we also produce podcasts, provide complete live registrations of fairs and events and we offer the possibility to make radio together with colleagues or relations! From complete radio station to specific theme program. From live reportage to radio workshop. From podcast to visual radio. We are happy to make it for you!

Paviljoen 11
Media Parkboulevard 11
1217 WE, Hilversum
info@ypca.nl
www.ypca.nl
035-6777280