VPRO

De VPRO is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma’s en intelligent vermaak grenzen verkent. Door buiten de gebaande paden te treden en te duiden wat er in de wereld gebeurt, willen we bijdragen aan nieuwe inzichten en ideeënvorming.

 

The VPRO is a creative public media organization that explores boundaries with substantive in-depth programs and intelligent entertainment. By stepping outside the box and indicating what is happening in the world, we want to contribute to new insights and ideas.

Villa VPRO
Wim T. Schippersplein 1
Hilversum
info@vpro.nl
www.vpro.nl
088-2058 888