Voorneveld Consulting

Voorneveld Consulting is gespecialiseerd in advies en implementatie van organisatie- en procesveranderingen in telecom, media en entertainment organisaties. Hierbij staat steeds het success van het betrokken team voorop, gezamenlijk wordt bekeken hoe ontwikkelingen intern en extern het beste kunnen worden doorvertaald naar concrete doelen en welke aanpak en welk team/welke organisatievorm daar het beste bij past.

Door meer dan 20 jaar ervaring in nationale en internationale adviesopdrachten in telecom, media en entertainment organisaties is Voorneveld Consulting op alle niveau’s in uw organisatie een volwaardige gesprekspartner waardoor kennis en inzichten op een efficiënte manier verzameld en gedeeld kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat opdrachten snel en efficient uitgevoerd kunnen worden.

 

Voorneveld Consulting specialises in organisational- and process advisory and implementation services for Media, Telecommunications and Entertainment companies. When approaching the challenge at hand, the success of the team is the ultimate goal. This is achieved by a joined exploration of external and internal challenges that need to be overcome to achieve the desired goals as set by the team. Based on this shared understanding of the challenge, the most appropriate approach and team is formulated. To ensure timely delivery of the change, project management & monitoring of progress is an integral part of any Voorneveld Consulting assignment.

Through the 20+ year experience in national and international advisory assignments, Voorneveld Consulting is an effective collocutor for every level in your organisation. This ability to work on all levels in your organisation enables quicker and better knowledge sharing which in turn results in quicker results from the assignment.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
gijsbert@voorneveldconsulting.nl
www.voorneveldconsulting.nl
06-16 83 90 21