Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)

De stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke omroep in Nederland. De regionale publieke omroep omvat de dertien regionale omroepen en de RPO-organisatie, die ieder vanuit hun eigen taak verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. De regionale omroepen zijn dat door de verzorging van media-aanbod en de RPO-organisatie is dat als samenwerkings- en coördinatieorgaan.

 

The RPO is by the Dutch Media act appointed as the official body that coordinates the activities of the regional public service broadcasters. The RPO represents the interests of the 13 regional public broadcasters in the Netherlands. Among other activities, the RPO develops policies and acts on behalf of the industry. The 13 regional public service broadcasters are public in nature and are therefore bound to the provisions of the Media act. Regional broadcasters operate on radio, television and the internet.

 

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

contact@stichtingrpo.nl
www.stichtingrpo.nl
035-6258070