Starlive

Starlive ondersteunt opdrachtgevers bij live communicatie projecten, van advies tot begeleiding of desgewenst het geheel verzorgen van de uitvoering. Geen doorsnee evenementenbureau, maar uw partner in een co-creatie.

 

Starlive supports clients with live communication projects, from advice to guidance or, if desired, to take care of the execution. Not an average event agency, but your partner in a co-creation.

Paviljoen 11
Media Parkboulevard 11
1217 WE Hilversum
info@starlive.nl
www.starlive.nl
+31 35 677 00 77