NTR

De NTR maakt speciale programma’s voor alle doelgroepen. Van Het Klokhuis tot College Tour, van Het Uur van de Wolf tot Nieuwsuur. De NTR is een publieke omroep met wettelijke taken. Deze taken liggen op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. De NTR is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU.

De NTR is een omroep zonder leden en is daardoor onafhankelijk en ongebonden. In onze missie staat dat we inspirerende programma’s willen maken, die een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen. We kiezen daarbij voor een divers aanbod met oog voor specifieke thema’s en doelgroepen, die anders onderbelicht blijven. Dat maakt de NTR ‘speciaal voor iedereen’.

De NTR is breed verankerd in de samenleving. We werken nauw samen met tal van maatschappelijke en culturele organisaties. Van het Holland Festival tot het Wereld Natuur Fonds, van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten tot de Nationale Opera. De waarden en taken van de NTR sluiten naadloos aan op de prioriteiten van de NPO (journalistiek, drama, documentaires, kinderen, kennis en cultuur). Daarmee staat de NTR in het hart van het publieke bestel.

 

The NTR makes special programs for all target groups. From Het Klokhuis to College Tour, from Het Uur van de Wolf to Nieuwsuur. The NTR is a public broadcaster with legal duties. These tasks are in the areas of information, education, culture, youth and diversity. The NTR originated from a merger of NPS, Teleac and RVU.

The NTR is a broadcaster without members and is therefore independent and unbound. Our mission states that we want to create inspiring programs that contribute to the personal growth of people. We opt for a diverse range of products with an eye for specific themes and target groups, which otherwise remain underexposed. That makes the NTR is ‘special for everybody’.

The NTR is broadly anchored in society. We work closely with many social and cultural organizations. From the Holland Festival to the World Wildlife Fund, from the Fund for the Mentally Disabled to the National Opera. The values ​​and tasks of the NTR fit seamlessly with the NPO’s priorities (journalism, drama, documentaries, children, knowledge and culture). This means that the NTR is at the heart of the public system.

NTR/BNNVARA-gebouw
Wim T. Schippersplein 5
1217 WD Hilversum
info@ntr.nl
www.ntr.nl
088-77 99 999