Media Perspectives

Er verandert veel in de media-industrie. Het veranderende (kijk)gedrag van de consument, nieuwe technologieën, nieuwe spelers (zoals Google en Facebook) en nieuwe verdienmodellen zorgen ervoor dat de mediawereld transformeert. Media Perspectives helpt mediabedrijven en mediaprofessionals in deze digitale transformatie. Samenwerking staat centraal in onze aanpak. Onze activiteiten zijn gericht op innovatie en talent. We stimuleren innovatie door bedrijven en startups aan elkaar te verbinden in matchmakingsprogramma’s, door kennis te delen tijdens events en door partijen samen te laten experimenteren in fieldlabs. Ook helpen we bedrijven bij het aantrekken van jong talent en bieden cursussen en coaching aan om de kennis en skills van mediaprofessionals te updaten.

 

A lot is changing in the media industry. The changing (viewing) behavior of consumers, new technologies, new players (such as Google and Facebook) and new revenue models ensure that the media world is transforming. Media Perspectives helps media companies and media professionals in this digital transformation. Collaboration is central to our approach. Our activities are focused on innovation and talent. We stimulate innovation by linking companies and startups to each other in matchmaking programs, by sharing knowledge during events and by having parties experiment together in field labs. We also help companies attract young talent and offer courses and coaching to update the knowledge and skills of media.

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
info@mediaperspectives.nl
www.mediaperspectives.nl
+31 35 677 75 07