Stichting MAX Maakt Mogelijk

Stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) is opgericht op 13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van ouderen in de samenleving. Om die doelstelling te bereiken initieert, realiseert en ondersteunt de stichting projecten om de leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te verbeteren. Wensen op dit terrein van individuele ouderen worden soms ook vervuld. De stichting kijkt niet alleen naar de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar heeft met name aandacht voor de mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten; ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging. Daarnaast wil MAX Maakt Mogelijk het publiek bewustmaken van de leefsituatie waarin de armste ouderen leven.

 

Foundation MAX Makes Possible (MMM) was established on March 13, 2006 and has the objective: to promote and support the social and mental well-being of older people in society. In order to achieve this goal, the foundation initiates, realizes and supports projects to substantially improve the living conditions of older people in particular. Wishes in this field of individual elderly people are also sometimes fulfilled. The foundation not only looks at the life situation of frail older people in the Netherlands, but also focuses on the inhumane living conditions of needy, often chronically ill elderly people living in poverty-stricken countries on the edges of Europe and beyond; regardless of ethnic origin, religion or political opinion. In addition, MAX Makes it possible to make the public aware of the life situation in which the poorest elderly live.

Decorcentrum
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
info@maxmaaktmogelijk.nl
www.maxmaaktmogelijk.nl
035-677 54 09