LeadsOnline

Gestart als Online marketing bureau met een focus marketing automation hebben we inmiddels jaren ervaring met diverse branches zowel nationaal als internationaal.  Wij adviseren en begeleiden onze klanten bij het optimaliseren van klant contact op zowel centraal als lokaal niveau. Door onze verschillende functies op het gebied van sales en marketing bij veel bedrijven hebben we goed inzicht in de ‘krachten-velden’ die er zijn tussen centrale aanpak en lokaal resultaat.

 

Started as an online marketing agency with a focus on marketing automation, we now have years of experience with various branches both nationally and internationally.  We advise and guide our clients in optimizing customer contact at both central and local level. Due to our various sales and marketing positions at many companies, we have good insight into the ‘forces fields’ that exist between central approach and local results.

Gateway C
Koos Postemalaan 2
1217 ZC Hilversum
evalkenburg@leadsonline.nl
www.leadsonline.nl
0294-234 161