FNV Media & Cultuur

De FNV is georganiseerd naar sector en beroep. Door de splitsing van FNV KIEM is een 12e sector ontstaan:¬† FNV Media & Cultuur. Leden uit de sectoren grafisch/prepublishing, verpakkingen, audiovisueel, uitgeverijen, klassieke muziek, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden vinden hier hun nieuwe ’thuis’. De sector krijgt een democratisch gekozen bestuur en sectorraad. Het sectorbestuur stelt sectorbeleid voor en maakt jaarlijks een werkplan voor de sector.

 

The FNV is organized according to sector and profession. The division of FNV KIEM has created a 12th sector: FNV Media & Culture. Members from the sectors of graphic / prepublishing, packaging, audiovisual, publishing, classical music, people entitled to benefits and pensioners will find their new ‘home’ here. The sector will have a democratically elected board and sector council. The sector management proposes sector policy and makes an annual work plan for the sector.

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

mediaparkhilversum@vereniging.fnv.nl
www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/media-en-cultuur/
0900 368 5436