Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het toezicht betreft radio, televisie, ‘videodiensten op aanvraag’ en Nederlandse boekuitgaven.

 

The Media Authority supervises compliance with the Media Act and the Fixed Book Price Act. The supervision concerns radio, television, ‘video services on request’ and Dutch book publications.

Hoge Naarderweg 78
Hilversum
info@www.cvdm.nl
www.cvdm.nl
(035) 773 77 00