Bourgonje

Bourgonje heeft, sinds de oprichting in 1982, een indrukwekkende geschiedenis opgebouwd als het gaat om het uitvoeren van kleine tot grote turn key verhuur- en verkoopprojecten. Alle expertise op het gebied van geluid-, licht- en video zijn bij Bourgonje onder één dak te vinden. Het is ons dagelijks werk om een grote diversiteit aan eenvoudige tot zeer complexe evenementen, congressen, tv-programma’s en vaste installaties tot in de puntjes voor onze klanten te verzorgen. Natuurlijk is het van belang dat de laatste innovaties op audiovisueel gebied bij Bourgonje verkrijgbaar zijn. Onze dienstverlening is pas compleet met de tomeloze inzet van de allerbeste professionals die het echte verschil maken. Wij werken samen met een tal van grote en kleine gespecialiseerde partners, zodat altijd op een optimale mix en expertise, kwaliteit en prijs gerekend mag worden.

 

Bourgonje has, since its foundation in 1982, built up an impressive history when it comes to carrying out small to large turnkey rental and sales projects. All expertise in the field of sound, light and video can be found at Bourgonje under one roof. It is our daily work to provide a wide variety of simple to very complex events, conferences, TV programs and fixed installations to the last detail for our customers. Of course it is important that the latest innovations in the audiovisual field are available at Bourgonje. Our service is only complete with the unbridled efforts of the very best professionals who make the real difference. We work together with a large number of large and small specialized partners, so that we can always count on an optimal mix and expertise, quality and price.

Paviljoen 11
Media Parkboulevard 11
1217 WE Hilversum
info@bourgonje.nl
www.bourgonje.nl
070 3177179