BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek is de installateur met verstand van bouwen. Als dochteronderneming van Koninklijke BAM Groep ontwerpen installeren, exploiteren en beheren wij technische installaties voor utiliteitsbouw, industrie, woningbouw en infra.

 

BAM Bouw en Techniek is the installer with knowledge of building. As a subsidiary of Royal BAM Group designs, we install, operate and manage technical installations for non-residential construction, industry, residential construction and infra.

Energiecentrum 2
Erik de Vriesstraat 1
1217 ZN Hilversum
mediapark@bam.com
www.bambouwentechniek.nl
030 659 89 66