VPRO

De VPRO is een publieke omroep waarbinnen creativiteit, wereldburgerschap, innovatie en eigenzinnigheid leidraad zijn, met het publiek als uitgangspunt. Voor dat publiek, de creatieve klasse, wil de VPRO een knooppunt zijn van vakmanschap en expertise, betrokkenheid en passie.

Villa VPRO
Wim T. Schippersplein 1
Hilversum
info@vpro.nl
www.vpro.nl
088-2058 888