Omroep MAX

Omroep MAX is een publieke omroep voor mensen van vijftig jaar en ouder en werkt vanuit de leef- en denkwereld van die leeftijdsgroep.

Decorcentrum
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
info@omroepmax.nl
www.omroepmax.nl
035-677 61 88