(Nederlands) Media Perspectives

(Nederlands) Media Perspectives neemt het initiatief om samen met alle relevante partijen toekomstperspectieven te ontwikkelen op een gezonde Nederlandse mediasector. Een sector die ons economische voorspoed, werkgelegenheid, technologische kennis en aanzien brengt maar ook een maatschappelijke rol van betekenis heeft. Vanuit ons brede netwerk leggen we onmisbare verbindingen tussen business, kennis en talent en tussen alle partijen in de mediasector.

 

Media Perspectives takes the initiative, together with all relevant parties, to develop future perspectives on a healthy Dutch media sector. A sector that brings economic prosperity, employment, technological knowledge and prestige, but also has a social role of significance. From our broad network we make indispensable connections between business, knowledge and talent and between all parties in the media sector.

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
info@mediaperspectives.nl
https://mediaperspectives.nl/
+31 35 677 75 07