Store for Brands

Store for Brands heeft de afgelopen 6 jaar al meer dan 175 pop up formats voor premium brands ontwikkeld. Het gaat van Coca Cola tot Samsung en Alfa Romeo tot Philips of Disney. Store for Brands is als full service pop up platform de enige speler die vanaf verschillende en vaste locaties complete pop up experiences verzorgt. Store for Brands is ervaren als het gaat om het vertalen van campagnes en merken naar een succesvol pop up format. De werkwijze is geïnspireerd op de theaterbranche en advertising industry en leidt ertoe dat al veel merken succesvol in de spotlights hebben gestaan on stage van Store for Brands. De pop up store is een succes en impactvol onderdeel van de marketingmix gebleken.

 

Store for Brands has already developed more than 175 pop up formats for premium brands over the past 6 years. It goes from Coca Cola to Samsung and Alfa Romeo to Philips or Disney. Store for Brands is the only full-service pop-up platform that is the only player that provides complete pop-up experiences from different and fixed locations. Store for Brands is experienced when it comes to translating campaigns and brands into a successful pop up format. The working method is inspired by the theater industry and advertising industry and leads to the fact that many brands have already been in the spotlight on Store for Brands’ internship. The pop up store has proved to be a success and an impactful part of the marketing mix.

Lab24
Joop van den Endeplein 11
1217 WJ Hilversum

info@storeforbrands.com
www.storeforbrands.com
06-14 391 797