Stichting NLPO

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en co├Ârdinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod.

The Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is the cooperation and coordination body for local public broadcasting in the Netherlands. The foundation supports local public broadcasters in various fields to further professionalise the sector and to improve the quality of the productions of local broadcasters, so that they can meet the legal requirements of a Local Sufficient Media.

Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
info@stichtingnlpo.nl
https://stichtingnlpo.nl/
035 820 03 83