Facility House

Facility House is het jongste full service facilitaire bedrijf voor de televisie industrie en nummer 3 in de markt. De oprichters zijn afkomstig uit het vak en delen de passie van het televisiemaken met alle medewerkers en programmamakers. Ruim 20 ENG sets, 20 editsuites, 3 meercamerawagens, 2 studio’s en vele andere tools staan tot uw en onze beschikking. Ook voor audionabewerking en kleurcorrectie beschikken wij over de nieuwste apparatuur en talentvolle specialisten.

Het maken van goede televisie is topsport in teamverband. Soms een klein team met alleen een regisseur, redacteur en cameraploeg of editor, soms een grote groep. Een programma maken met Facility House betekent werken met de meest betrokken en bekwame professionals, korte communicatie lijnen, snelle offertes en dito afhandeling van zaken. Zo’n 50 vaste medewerkers en ruim 100 van de beste freelance professionals staan voor u klaar.

 

Facility House is the youngest full service facility company for the television industry and number 3 in the market. The founders are from the profession and share the passion of television making with all employees and program makers. Over 20 ENG sets, 20 editsuites, 3 meercamerawagens, 2 studios and many other tools are at your disposal. We also have the latest equipment and talented specialists for audio editing and color correction. Making good television is top sport in a team. Sometimes a small team with only a director, editor and camera crew or editor, sometimes a large group. Making a program with Facility House means working with the most involved and competent professionals, short communication lines, quick quotes and handling of cases. Approximately 50 permanent employees and over 100 of the best freelance professionals are at your service.

De Matrix
Koos Postemalaan 1
1217 ZC Hilversum
info@facilityhouse.nl
www.facilityhouse.nl
035 – 541 35 61